Declarații de siguranță și securitate (ENS și EXS)

Ce este o declarație de siguranță și securitate?

O declarație de siguranță și securitate (SSD) este utilizată de autoritățile de frontieră pentru a analiza riscul potențial cauzat pe teritoriul lor de mărfurile care trec frontiera. Nu este vorba despre taxe și impozite. Există două tipuri de declarații - ENS (declarație de intrare sumară) și EXS (declarație de ieșire sumară).

ACTUALIZĂRI ENS (IMPORT MAREA BRITANIE)

Cerința privind declarațiile de siguranță și securitate pentru importurile în Marea Britanie din UE (S&S GB) nu va mai fi necesară în iulie 2022. Această cerință a fost amânată până la sfârșitul anului 2023.

Cine este responsabil?

"Operatorul de transport" este responsabil pentru depunerea declarației de siguranță și securitate. În transportul maritim RoRo (feribot) pentru vehiculele însoțite de șofer, acesta este transportatorul. În cazul remorcilor neînsoțite, acesta este operatorul de feriboturi, DAR mulți operatori de feriboturi au transferat această sarcină înapoi la clienții lor transportatori. Acest lucru înseamnă că transportatorii trebuie să transmită SSD-urile în Sistemul de Control al Importurilor (ICS) al UE sau al Irlandei de Nord.

Ce date trebuie să trimit la ICS?

Declarant

 • Număr EORI valid
 • Nume și adresă
 • Număr de referință

Operator de transport

 • Transportator (pentru vehiculele însoțite de șofer)
 • Operator de feribot (pentru remorcile neînsoțite)

Mărfuri

 • Numărul total de colete și greutatea acestora
 • Tipul de colete
 • Orice marcaje și numere de referință

Informații privind ruta

 • Punctul de intrare la frontieră (numele portului)
 • Data și ora estimată de sosire

Detalii despre vehicul

 • Numărul de identificare al vehiculului (VIN)
 • Sigiliul remorcii (dacă este cazul)

Informații privind importul

 • Numărul EORI al importatorului
 • Descrierea mărfurilor
 • Numerele tarifare