Brittany Ferries logo

Brittany Ferries - Modernizarea sistemului de declarare a mărfurilor periculoase

Brittany Ferries și-a îmbunătățit recent sistemul de declarare a mărfurilor periculoase cu "Hazcheck".

În principiu, procesul de trimitere a unei DGN către echipele noastre de rezervări va rămâne același, dar sunt informații suplimentare care vor fi necesare (în documentația privind mărfurile periculoase) pentru a garanta lipsa problemelor la îmbarcare.

  • Toate greutățile (greutatea netă, greutatea brută și capacitatea totală pentru substanțele lichide) vor trebui înscrise pe DGN (exemplu: 3 x 5L = 15L capacitate totală).
  • Pentru eficiență și pentru a avea informații precise, este de preferat un cod pe ambalajul exterior. Aceste coduri pot fi găsite online sau în codul IMDG (exemplu: 4G = cutii din carton / 3A1 = canistre din oțel). Nu va fi acceptat textul liber, cum ar fi "TRAYS" sau "PALLETS".
  • Trebuie notate detaliile de contact în caz de urgență, iar toate DGN-urile trebuie să conțină o rubrică pentru o declarație completată și semnată (declarația expeditorului și certificatul de ambalare).
  • Toate detaliile referitoare la încărcătură (număr ONU / LQ / EQ / poluant marin / punct de inflamabilitate / grup de ambalare / denumire tehnică) trebuie detaliate în continuare în mod corespunzător.
  • Neprezentarea unui DGN completat corect cu toate informațiile relevante ar putea duce la întârzieri și/sau la expedierea incompletă (”short shipment”) a încărcăturii dumneavoastră.

Un exemplu de DGN și un ghid pot fi găsite pe site-ul nostru privind transportul de marfă https://www.brittanyferriesfreight.com/en/, la secțiunea Trafic Specializat > Mărfuri Periculoase.

Brittany Ferries

28 Septembrie 2023

Caută și Rezervă

Mar, 5 Dec 2023
Mie, 6 Dec 2023
Aveţi nevoie de ajutor?